top of page

Sự kiện sắp tới

 • SINGING BOWL MEDITATION AND HEALING
  Nhiều ngày
  CN, 09 thg 4
  Thao Dien Eco Wellness
  13:30, 09 thg 4 – 14:30
  Thao Dien Eco Wellness, 8c Duong so 12, Thao Dien, TP Thu Duc, TP Ho Chi Minh
  THIỀN CHỮA LÀNH VỚI CHUÔNG XOAY
bottom of page