top of page

Loyalty

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Purchase a product

   Nhận 1 điểm cho mỗi 1 US$ chi tiêu

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • 10%OFF for next shopping

   1.000.000 Điểm = Giảm giá 10% cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng

bottom of page