top of page

CN, 01 thg 5

|

Quận 2

Restorative Yoga and Sound Bath

If you are staying in town during the holidays, welcome to join me for a yoga class of Restorative + Sound Bath Let's take some relaxation for the body and the mind!

Registration is closed
See other events
Restorative Yoga and Sound Bath
Restorative Yoga and Sound Bath

Thời gian & Địa điểm

14:30 01 thg 5, 2022 – 16:00

Quận 2, 8C Đường số 12, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 713388, Vietnam

Khách

Giới thiệu về sự kiện

If youre staying in town during the holidays, welcome to join me for a yoga class of Restorative + Sound Bath Let's take some relaxation for the body and the mind!

What to expect: 70 minutes of Restorative Yoga + 20 minutes Sound Bath

Ưu đãi thành viên
Mua gói thành viên và nhận giảm giá 10% cho sự kiện này khi thanh toán

  • Drop in

    450.000 ₫
    Giảm giá đã kết thúc

Tổng

0 ₫

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page