top of page
Chương trình đã kết thúc

21 thg 8, 2023 - 26 thg 8, 2023

Vinyasa Week Challenge

  • 6ngày
  • 6bước
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.
Những người đã hoàn thành ít nhất một bước sẽ nhận được huy hiệu khi chương trình kết thúc.

Giới thiệu

Challenge yourself with a week of vinyasa yoga classes and get a GIFT. You will need to attend all days for that. --- Schedule --- Mon 8:30am - Gentle Vinyasa w/ My Tue 8:30am - Vinyasa for all w/ Rie Wed 8:30am - Gentle Vinyasa w/ My Thu 8:30am - Vinyasa for all w/ Rie Fri 8:30am - Slow Vinyasa w/ Andrea Sat 8:30am - Vinyasa for all w/ Rie Sat 10:00am - Gentle Vinyasa w/ My

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Thảo luận nhóm

Chương trình này được kết nối với một nhóm. Bạn sẽ được thêm sau khi tham gia chương trình.

Yoga lovers

Công khai 9 thành viên

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page