top of page
Chương trình đã kết thúc

13 thg 12, 2020 - 13 thg 12, 2020

16:00 - 108 Sun Salutations Challenge

  • 1ngày
  • 2bước
Những người đã hoàn thành ít nhất một bước sẽ nhận được huy hiệu khi chương trình kết thúc.

Giới thiệu

To celebrate our 4th anniversary we invite you to challenge yourself with 108 cycles of Sun Salutation Flow. Note! You may do as much as you can, nobody will force you to finish them all. We will have long recovering Shavasana and meditation session after to share our generated group love energy for saving/healing our planet and creatures around! If for some reasons you can't attend at our studio you still may join online (please register above first) by using Zoom https://us02web.zoom.us/j/88636600697

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page