top of page
Chương trình đã kết thúc

27 thg 3, 2023 - 31 thg 3, 2023

Vinyasa Week Challenge

  • 5ngày
  • 5bước
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.
Những người đã hoàn thành ít nhất một bước sẽ nhận được huy hiệu khi chương trình kết thúc.

Giới thiệu

Challenge yourself with a week of vinyasa yoga classes and get a GIFT. You will need to attend all days for that. --- Schedule --- Monday 9:00 am - Gentle Vinyasa with My Tuesday 8:30 am - Vinyasa for All with Rie Wednesday 9:00 am - Vinyasa for All with Rie Thursday 8:30 am - Vinyasa for All with Rie Friday 9:00 am - Gentle Vinyasa with My

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Thảo luận nhóm

Chương trình này được kết nối với một nhóm. Bạn sẽ được thêm sau khi tham gia chương trình.

Yoga lovers

Công khai 9 thành viên

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page